Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/fs4/45/pharmano/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/fs4/45/pharmano/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

Dexcom G4 Platinum -sensorointi

Dexcom G4 Platinum -sensorointi Animas Vibe-pumpulla

 

Käytätkö jo insuliinipumppuhoitoa? Seuraavassa tarkastellaan jatkuvan glukoosiseurannan (CGM) etuja.

Entistä kattavampi kuva glukoositilanteesta*

CGM-seurannan mahdollistavalla insuliinipumpulla näet koko ajan veren glukoositason.¤º Se täydentää sormenpäänäytteestä saatua tietoa ja auttaa tarkentamaan hoitoasetuksia.¨

 

Ohjelmoitava hälytystoiminto varoittaa korkeasta ja matalasta glukoositasosta

Liian korkea tai liian matala verensokeri ei aina välttämättä aiheuta oireita. Animas® Vibe® -insuliinipumpun ohjelmoitava hälytystoiminto ilmoittaa poikkeavista glukoositasoista.

Entistä alhaisemmat HbA1c-arvot

Yhdessätoista eurooppalaisessa sairaalassa tehdyssä kliinisessä tutkimuksessa, johon osallistui 272 potilasta, on todettu, että insuliinipumppua jo käyttävillä potilailla verensokeri pysyi tasaisempana ja heidän HbA1c-tasonsa laski vielä lisää CGM-toiminnon ansiosta (Hoogma et. al. 2005).

*Monipistoshoitoon verrattuna.
¤Arvot eivät näy 2 tunnin käynnistysjakson aikana.
ºCGM-arvot eivät ehkä näy vedessä.
¨Glukoosiarvo on tarkistettava sormenpäänäytteestä ennen toimenpiteitä.

Viite: Hoogma RPLM, Hammond PJ, Gomis R et al. Comparison of the effects of continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) and NPHbased multiple daily insulin injections (MDI) on glycaemic control and quality of life: results of the 5-nations trial. Diabet Med. 2005;23(2):141-147.

 

Perustietoa jatkuvan glukoosiseurannan (CGM) käytöstä

Useassa sairaalassa tehdyssä kliinisessä tutkimuksessa, johon osallistui 322 aikuis- ja lapsipotilasta, on todettu diabeteksen hallinnan parantuneen pumpun käyttäjillä jatkuvan glukoosiseurannan ansiosta (Tamborlane et. al. 2008).

Jatkuvassa glukoosiseurannassa ihon alle asetettu pieni anturi kerää glukoosiarvoja ihonalaisesta nesteestä. Nämä lukemat välittyvät insuliinipumpun näyttöön säännöllisin väliajoin. Näin pystyt seuraamaan glukoositason vaihteluja ja muutosnopeutta sekä tarkastelemaan trendejä eri ajanjaksoilta. Animas® Vibe® -järjestelmä kalibroidaan säännöllisin väliajoin sormenpäänäytteistä saatujen arvojen perusteella, joten ne auttavat hoitopäätösten tekemisessä.

Jatkuva glukoosiseuranta ei korvaa sormenpäänäytteen ottamista vaan tukee sitä. Jatkuvan glukoosiseurannan tavoitteena on todeta, mihin suuntaan glukoositaso on kehittymässä ja miten nopeasti, jolloin sopiva insuliiniannos voidaan määrittää sormenpäästä otettavan verinäytteen avulla.

Yksityiskohtainen kuvaus CGM-anturin, lähettimen ja insuliinipumpun toiminnasta on esitetty seuraavassa.

Lue lisää

Anturi

Anturi on ohut ihon alle sisäänvientilaitteella asetettava johdin, joka kiinnitetään paikoilleen teipillä samaan tapaan kuin infuusiosetti.

Anturi mittaa jatkuvasti glukoosiarvoja kudoksissa (solujen välissä) olevasta nesteestä. Dexcom G4® PLATINUM -anturi ja -lähetin keräävät glukoosiarvoja automaattisesti joka viides minuutti kudoksissa (solujen välissä) olevasta nesteestä.

Anturit ovat kertakäyttöisiä. Kertakäyttöinen Dexcom G4® PLATINUM -anturi vaihdetaan joka seitsemäs päivä, ja uusi anturi kiinnitetään samaan lähettimeen. Dexcom G4® PLATINUM-anturin hyväksytty käyttöaika on 3—7 vuorokautta.

On erittäin tärkeää muistaa, että solujen välissä olevan nesteen glukoosiarvot poikkeavat jonkin verran verestä mitatuista arvoista, joten anturin tehtävä ei ole osoittaa veriarvoja – siitä huolehtii edelleen verensokerimittari. Sen sijaan sensori seuraa glukoositason vaihteluja.

Lähetin

Lähetin napsautetaan muoviseen anturikoteloon, joka on puolestaan kiinnitetty teippiin ja anturiin. Lähetin lähettää anturin mittaamat glukoosiarvot langattomasti insuliinipumppuun. Lähetin on vaihdettava noin kuuden kuukauden välein.

CGM-seurannan mahdollistava insuliinipumppu

CGM-seurannan mahdollistava Animas® Vibe®-insuliinipumppu näyttää glukoositrendit suoraan näytöllä, joten voit tarkistaa tilanteen aina halutessasi. Lisäksi laitteessa on ohjelmoitava hälytys- ja huomautustoiminto.

*Glukoosiarvo on tarkistettava sormenpäänäytteestä ennen hoitoa.
¤Glukoosiarvot eivät näy 2 tunnin käynnistysjakson aikana. CGM-lukemat eivät ehkä myöskään näy vedessä.

Viite: Tamborlane W, Beck R, Buckingham B. Continuous Glucose monitoring and intensive treatment of type 1 diabetes. N Engl J Med. 2008;359:1464-1476.

Lisätietoja Animas® Vibe®-insuliinipumpun CGM-toiminnosta ja Dexcom G4® PLATINUM -anturista ja lähettimestä

 

  • Anturi lähettää mittaustuloksia langattomasti pumppuun pienen Dexcom G4® PLATINUM -lähettimen avulla. CGM-arvot eivät ehkä välity pumppuun vedessä.
  • Ensimmäinen ja ainoa CGM-seurannan mahdollistava insuliinipumppu, jossa on suurikontrastinen värinäyttö.
  • CGM-pikavalintapainikkeen painaminen aktivoi insuliinipumpun ja tuo esiin CGM-trendikaavion tai tietonäytön.
  • Se näyttää glukoositiedot 1, 3, 6, 12 ja 24 tunnin jaksoissa.
  • Näytön värikoodatut trendinuolet osoittavat glukoositason muutoksen suunnan ja nopeuden (punainen = korkea, sininen = matala, vihreä = tavoitetasolla).
  • Lähetin ja anturi ovat vedenpitäviä, jos ne kiinnitetään huolellisesti. Anturin vedenkestävyys 2,4 metrin syvyydessä on 24 tuntia.
  • Näyttö ilmaisee korkeat ja matalat tasot värikoodatuin trendiviivoin (punainen, sininen tai vihreä).
  • Dexcom G4® PLATINUM -anturin sisäänvientineula on pienin saatavilla oleva neula Medtronic Enlite®-neulaan verrattuna.º

*CGM-lukemat eivät ehkä näy vedessä.
ºSisäänvientineulan poikkipinta-alan mukaan mitattuna.

Sormenpäänäytteeseen perustuvan ja CGM-seurannan vertailu

Sormenpäästä otettu verinäyte (sormenpäänäyte) antaa tarkan glukoosilukeman, jonka perusteella pystyt annostelemaan oikean määrän insuliinia. Anturin mittaamat glukoosiarvot päivittyvät viiden minuutin välein jopa seitsemän vuorokauden ajan. Ne auttavat huomaamaan glukoositasojen kehityssuunnat ja -mallit. Dexcom G4® PLATINUM-järjestelmä ei korvaa verenglukoosimittaria. Tee päätökset insuliinin annostelusta aina verenglukoosimittarin osoittamien arvojen perusteella.

Lue lisää Animas® Vibe® -insuliinipumpun ominaisuuksista